Nykastrerad

Nykastrerad! Ganska vig ändå, men det är ändå lite stelt. Och det kan man ju förstå! Kastreringen skedde 10 oktober 2019.